Батьки та школа
Згідно зі статтею 150 Сімейного кодексу України, батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.
Закон України «Про освіту» визначає батьків як учасників освітнього процесу, надаючи їм значні права і можливості щодо впливу на організацію освітнього процесу.

Так, батьки мають право:
- захищати права та законні інтереси здобувачів освіти;
- обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
- брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;
- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини тощо.

Особливо роль батьків в управлінні закладами освіти збільшується в умовах децентралізації та отримання закладами освіти академічної, організаційної, фінансової і кадрової автономії.

Проте на практиці з реалізацією цих прав далеко не просто. Так, батьки не можуть добитися від керівництва школи згоди на впровадження курсів з підготовки учнів до життя, таких як предмети духовно-морального спрямування або підготовки до подружнього життя. Натомість у школах впроваджується викладання інших курсів, що ведуть до аморальності та становлять загрозу для подальшого формування сім'ї, з підручників під приводом проведення «антидискримінаційної експертизи» намагаються вилучити згадку про сімейні цінності і навпаки наситити їх положеннями, що прямо суперечать традиційним цінностям українського народу. Вивчаючи дарвінізм як «єдину наукову теорію», зневажаються релігійні переконання учнів та їхніх батьків.

Відтак необхідна: активізація батьків, їх консолідація, налагодження комунікації між різними організаціями, які об'єднують батьків, щоб голос батьків став нарешті вагомим, впливовим і визначальним.

Враховуючи зазначене, Національний конгрес батьків України спільно з іншими громадськими організаціями, які об'єднують батьків, ініціює проведення форуму батьків школярів.
Форум Батьків школярів
Захід відбудеться 19 квітня 2019 в НПУ.
Запрошуємо усіх небайдужих батьків, хто воліє посилити свій вплив на навчально-виховний процес!
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website